Výpůjční služby

Absenční půjčování knihovních jednotek

V oddělení pro dospělé a pro mládež pro registrované čtenáře dle ceníku. Upozorňujeme, že zatímco vrátit knihy může kdokoliv z rodiny, do výběru smí pouze registrovaní čtenáři s vlastní průkazkou.

Prezenční půjčování knihovních jednotek

Týká se drahých publikací, encyklopedií a výpůjček pro neregistrované čtenáře. Poskytuje čítárna, v oddělení pro mládež recepce.

Online katalog fondů knihovny (KOHA)

Knihovna na svých webových stránkách www.knihovnaklasterec.cz provozuje online katalog pro vyhledávání ve fondech knihovny a rezervace dočasně nedostupných titulů. Můžete se zde také přihlásit k vašemu čtenářskému kontu kde máte přehled o vypůjčených knihách, lhůtách pro vrácení a další informace.

MVS - meziknihovní výpůjční služba

Knihovna poskytuje čtenářům meziknihovní výpůjční službu. Na požádání zajistíme tituly, které nejsou v našem katalogu z jiných knihoven. Tato služba je prováděna za úhradu vynaložených nákladů (poštovné) a výpůjčky se NEPRODLUŽUJÍ. Výpůjční doba je jeden měsíc od odeslání knihy z jiné knihovny. Je tedy ve vašem zájmu si knihu vyzvednout co nejdříve.

Periodika

Knihovna odebírá celou řadu periodik, počet se pohybuje kolem 70 titulů. Každoročně se dotazujeme čtenářů, zda by nám doporučili nějakou novinku co se periodik týče. Tak se nestyďte a řekněte si. Již několik požadavků jsme uspokojili.

Rezervace knih

V případě dočasné nedostupnosti žádaného titulu je možné provést jeho rezervaci, a to jak osobně, tak online. Informace o dostupnosti budou odeslány formou SMS a e-mailu zdarma, nebo poštou dle platného ceníku.

Rozvoz knih

Pro čtenáře, kteří nemohou navštěvovat knihovnu, nabízíme službu „rozvoz knih“. Knihy rozvážíme vždy v pátek po 9 hodině po telefonické domluvě. Telefon 744 404 500.
Tato služba je zdarma.

Výpůjční služby

Bibliograficko informační služby

Zdarma podáváme ústní a telefonické informace o dostupných informačních zdrojích. Poskytujeme informace o autorech. Knihovnice pomáhají s výběrem a vyhledáním pramenů v rámci našeho katalogu i v rámci ostatních knihoven pro MVS. Rešerše nezpracováváme.

www.knihovnaklasterec.cz

Knihovna provozuje informační stránky o své činnosti. Najdete zde kontaktní informace, otevírací dobu, ceník a základní dokumenty jimiž se řídí vztah knihovna čtenář. Najdete zde také aktuality a informace z akcí konaných knihovnou. Na stránkách je umístěn online katalog pro vyhledávání ve fondech knihovny. Jsou zde také fotografie z knihovny a z akcí knihovnou pořádaných.

Zvolte si okruh

Zámek – datum akce