Poplatky v roce 2023

Registrační poplatek
děti
50 Kč
dospělí
150 Kč
senioři
75 Kč
studenti
75 Kč

Rodinná registrace:  1. čtenář 150 kč, další 1 kč

Oznámení o rezervaci
Elektronicky zdarma
poštou 25 Kč
Upomínky děti – dospělí
Ztráta čtenářského průkazu
30 Kč
Poškození čárového kódu, nebo obalu
50 Kč
Ztráta knihy
350 Kč
Ztráta periodika
80 Kč
Meziknihovní výpůjční služba /MVS/
MVS pro našeho čtenáře
120 Kč
MVS jiným knihovnám
50 Kč /fakturace pololetně/

Zvolte si okruh

Zámek – datum akce