Historie zámku

Zámek Klášterec, vystavěný na ostrohu řeky Ohře při úpatí Krušných hor, patří k nejvýznamnějším historickým sídlům severozápadních Čech. Název zámku i města je staročeským označením malého kláštera (odvozeným z latinského claustrellum), který v místech dnešního města založili kolem roku 1250 benediktini z nedalekých Postoloprt jako svou filiaci.

Krypta klášterecké větve Thun-Hohensteinů

Farní kostel Nejsvětější Trojice začal stavět Michael Osvald Thun v roce 1665 podle tehdy právě vypracovaných plánů italského architekta Carlo Luraga. Provádění vlastní stavby bylo svěřeno taktéž vlašskému staviteli a štukatérovi Rosimu de Luca a skončilo v roce 1670 vysvěcením chrámu. Současně s kostelem byla budována raně barokní krypta, situována pod kněžištěm, bezprostředně pod jeho hlavním oltářem. Krypta má stejný půdorys jako presbytář, je sklenuta valenou klenbou a tehdy byla přístupná schodištěm z kněžiště kostela.

Muzeum porcelánu

V novogotickém zámku v Klášterci nad Ohří je od roku 1953 instalována vzácná expozice porcelánu ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Expozice začíná stručným přehledem výroby starého orientálního a evropského porcelánu umístěného ve čtyřech sálech a na chodbě prvního patra. Historii českého porcelánu je věnováno 21 místností nacházejících se rovněž v prvním patře zámku.

Zámecký park

Zámecký park, upravený později v přírodně krajinářském (anglickém) stylu, byl založen Michaelem Osvaldem Thunem ve 2. pol. 17. století. Původně barokní zahrada byla charakteristickou snahou o symetrickou úpravu prostoru před zámkem a Salou terrenou. Tato podoba se udržela až do požáru v roce 1784. Poté se začal budovat nový park podle změněných estetických názorů zdůrazňující krásy volné přírody.

Zvolte si okruh

Zámek – datum akce