WEBERŮV DŮM

Weberův dům je jedním z pozůstatků thunovské klášterecké porcelánky založené v roce 1794. Nachází se na kraji starého města u silnice I/13 u kruhového objezdu. Přímo u něho a zároveň kousek od Weberova domu je dodnes zachované torzo nejstarší pece postavené již v roce 1794. Prázdné interiéry Weberova domu plánuje město proměnit v městské muzeum.

Muzeum města

Weberův dům je jednou z mála dochovaných budov, které byly součástí staré porcelánky. Tato stavba, postavená patrně v první polovině 19. století, byla pojmenována po zakladateli klášterecké porcelánky, kterým byl Jan Mikoláš Weber. Dům je majetkem města Klášterec nad Ohří. Jelikož je již celá léta nevyužívaný, rozhodlo se město umístit do jeho interiérů městské muzeum. Město Klášterec nad Ohří a jeho okolí je součástí krajiny s mnoha příběhy. A právě díky těmto příběhům se budoucí návštěvník muzea seznámí s historií. Muzeum města bude spolu s dalšími středisky součástí organizace Zámek Klášterec nad Ohří, p. o.

Projekt nového muzea byl vytvořen v roce 2017 společností M Plus spol. s r. o. V současné chvíli jsou hledány finanční prostředky na jeho realizaci. Přestože se fyzicky ve Weberově domě nic neděje, pracuje se intenzivně na jeho náplni, která mu vdechne nový život. Sběr a sepisování historických informací je nekonečným příběhem. Pojďme se nyní podívat na to, jakou formou budou tyto informace návštěvníkům podány.

Výrazové prostředky, s nimiž projekt pracuje, odpovídají trendu vytvořit komunikativní, mnohavrstevnatou výstavu, oslovující široké spektrum návštěvníků různého věku, vzdělání i zájmů. Příběhy chceme „vyprávět“ formou klasickou i virtuálními efekty, statickými exponáty i dynamickou interaktivní prezentací umožňující vstoupit do „dějů“, a v neposlední řadě klasickými mechanickými prostředky dovolujícími člověku je ovládat. Návštěvník dostává možnost pasivně vnímat i aktivně se zapojit, dát se poučit i hrát si, přijmout lakonickou informaci i získat odpovědi „do detailu“. K podstatným vlastnostem připravované expozice patří možnost dotýkat se, mechanicky ovládat modely, ovlivňovat virtuální efekty, zažít nepředvídané spolu s krátkými, jasnými základními informacemi textovými, pomáhajícími orientaci v čase a tématu. Pro ty, kteří projevují hlubší zájem, bude připraven zdroj v podobě informačních databází, umístěných v různých tematických zastaveních. Součástí menu databáze budou i PC hry k jednotlivým tématům, připravené pro různé věkové kategorie (kvízy, puzzle apod.). Naším cílem je provést návštěvníka historií Klášterce, jeho obyvatel i jeho okolím se všemi aspekty, které k životu patří prostřednictvím vyvážené prezentace, bohaté na vjemy, nepřesycené texty, schopné poskytnout zážitek i informaci (edutaiment), překvapit.

Expozice bude rozdělena do několika tematických celků:

Historie města

Vezmeme-li v úvahu, že první zmínky o Klášterci a jeho vzniku se datují mezi roky 1150–1250, je jasné, že expozice věnovaná historii města a jeho památkám včetně okolních hradů město obklopujícím, bude výrazově, obsahově i pojetím velmi výpravná. Své místo zde najdou události pro město významné i příběhy osobností, jejichž osud ovlivnil historii.

Návrh expozice místnosti „Historie“

Odsuny

Téma pro české pohraničí obecně dodnes velmi aktuální, ne zcela jednoznačně chápané i přijímané na obou stranách hranice, u nás zejména v místech s historicky kdysi silnou německou menšinou. Dosud funguje výraz „odsun“ jako stigma, které nebylo vzájemně úplně zapomenuto, ani „odpuštěno“. My však k tématu „Odsunů“ nepřistupujeme v užším slova smyslu, vždyť nejde jen o odsuny spojené s Mnichovem a výsledkem 2. světové války. V této kapitole chceme přiblížit návštěvníkům, v širších souvislostech i historickém kontextu, osídlování tohoto kouta naší země, přesuny národů, kolonizaci, migraci, vysídlení i odsuny. Zájemci o hlubší poznání mají možnost prostřednictvím databáze jít do větších podrobností, a poznat tak nejen válečné období ale ve zkratce celou dlouhou časovou osu více než dvoutisícileté historie přesunů národů. Toto téma bylo již z větší části zpracováno a prezentováno výstavou s názvem Lidé – osudy – vzpomínky, jejíž vernisáž proběhla v galerii Kryt 1.6.2018.

Návrh expozice místnosti „Odsuny“

Příroda a okolí

Město Klášterec se nachází v malebném údolí řeky Ohře, kdy na jihu se rozprostírají Doupovské hory, na severu Krušné hory. V těchto geologicky odlišných oblastech lze najít nespočet rarit jak v oblasti flory, tak také fauny.

Návrh expozice místnosti „Příroda a okolí“

Řemesla a výroba

Expozice věnovaná historii i současnosti řemesel a průmyslové výroby.

Legendy a pověsti

V podzemním podlaží najde návštěvník i kus „nadpřirozeného světa“, který je spojen s místními legendami. Podkroví domu bude sloužit jako konferenční místnost a zároveň bude prostorem pro krátkodobé výstavy.

Návrh expozice místnosti „Historie 2“

Vizualizaci poskytnul:

Generální projektant: M Plus spol. s r. o. / Projekt expozice: M Plus spol. s r. o. / Architekt: MgA. Jakub Turek / Libreto: JUDr. Kateřina Soukupová
Objednatel: Město Klášterec nad Ohří / Místo: Weberův dům
Akce: Komplexní design expozice jakožto podklad pro realizaci městského muzea v Klášterci nad Ohří
Obsah: interiér expozice
Datum: 30/7/2017

Zvolte si okruh

Zámek – datum akce